DANH SÁCH PHẦN MỀM VÀ HÌNH ẢNH TRONG SGK CÙNG HỌC TIN HỌC QUYỂN 3 – LỚP 5

Tháng Mười Hai 1, 2016 8:18 sáng

I. Phần mềm

Phần 3: Học và Chơi cùng máy tính

Bài 1: Học Toán với phần mềm Cùng học Toán 5

Phần mềm Cùng Học Toán 5

Bài 2: Học xây lâu đài trên cát bằng phần mềm Sand Castle Builder

Phần mềm Sand Castle Builder

Bài 3: Luyện nhanh tay tinh mắt với phần mềm The Monkey Eyes

Phần mềm The Monkey Eyes

Phần 4: Em học gõ 10 ngón

Phần mềm luyện gõ 10 ngón – Mario

Phần 6: Thế giới Logo của em

Phần mềm Microsoft Windows Logo

Phần 7: Em học Nhạc

Phần mềm Encore

tài liệu tập huấn Phần mềm Encore

Bài đọc nhạc số 1: Cùng vui chơi

Bài đọc nhạc số 2: Mặt trời lên

Bài đọc nhạc số 3: Tôi hát Son la Son

Bài đọc nhạc số 4: Nhớ ơn Bác

Bài đọc nhạc số 5: Năm cánh sao vui

Bài đọc nhạc số 6: Chú bộ đội

Bài đọc nhạc số 7

Bài đọc nhạc số 8: Mây chiều

II. Hình ảnh


Hình 17

Hình 20

Hình 31

Hình 33