Trường Tiểu học Cẩm Bình tổ chức chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học

Tháng Mười Một 3, 2016 8:43 sáng

Thực hiện kế hoạch năm học 2016 – 2017  của Phòng GD – ĐT Cẩm Xuyên về việc tổ chức chuyên đề”Đổi mới phương  pháp dạy học ” Trường Tiểu học Cẩm Bình đã tổ chức 1 tiết dạy chuyên đề.img_7985

   Môn: Luyện từ và câu

   Lớp 2A

   Người thực hiện: Cô giáo Trương Thị Ngân

Thành phần tham dự:

   1/ Cô giáo: Trần Thị Thủy Nguyệt ( Chuyên viên PGD)

   2/ Cô giáo Vũ Thị Lan Phương ( Chuyên viên PGD)

Cùng các thầy( cô ) Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các giáo viên dạy khối 2 của 9 Trường Tiểu học(  Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Thạch, Cẩm Mỹ, Cẩm Quan, Cẩm Hòa, Cẩm Dương và Cẩm Sơn).

              img_7978

  Các thành viên tham dự đều tích cực tham gia  thảo luận, đánh giá rút kinh nghiệm với tinh thần xây dựng và đổi mới.

Tiết học đã vận dụng được những ưu thế của mô hình trường học mới như phát huy vai trò, chủ động, sáng tạo của học sinh. Đồng thời tăng cường vai trò tổ  chức, dẫn dắt gợi mở giám sát của giáo viên. Vì thế tiết học được đánh giá hiệu quả, tư nhiên, đảm bảo được yêu cầu và kiến thức, kỹ năng, Học sinh thực sự là trọng tâm, là chủ thể của các hoạt động.

 img_7977

Thay mặt tập thể giáo viên Trừng Tiểu học Cẩm Bình cảm ơn tất cả các đồng chí đã về tham dự và đóng góp ý kiến xây dựng  để hiệu quả dạy học  ngày một tốt hơn.