Phần mềm hay

ddsa

Cách sắp xếp ABC trong Excel

Vào mỗi kì thi bộ phận thống kê lên danh sách và sắp xếp tên thí sinh theo thứ tự abc để xếp phòng thi. Công việc này rất khó và mất rất nhiều thời gian phải không các bạn? Bài…
123

CÁCH LỌC DỮ LIỆU TRONG EXCEL 2007,2010,2013

Hướng dẫn cách trích lọc dữ liệu trong Excel 2007/2010/2013 1. Tại sao cần Trích – lọc dữ liệu? Trích – Lọc dữ liệu là một chức năng khá quan trọng, được sử dụng phổ…