Tài nguyên

ddsa

Cách sắp xếp ABC trong Excel

Vào mỗi kì thi bộ phận thống kê lên danh sách và sắp xếp tên thí sinh theo thứ tự abc để xếp phòng thi. Công việc này rất khó và mất rất nhiều thời gian phải không các bạn? Bài…

Những đoạn văn hay

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết. Bài làm 1  (Cây đa – cây cho ta bóng mát) Dưới gốc đa này, người làng em đưa tiễn nhau đi xa, bịn rịn lưu…
123

CÁCH LỌC DỮ LIỆU TRONG EXCEL 2007,2010,2013

Hướng dẫn cách trích lọc dữ liệu trong Excel 2007/2010/2013 1. Tại sao cần Trích – lọc dữ liệu? Trích – Lọc dữ liệu là một chức năng khá quan trọng, được sử dụng phổ…

Danh sách video Trường Tiểu học Cẩm Bình dự thi “Cuộc thi video về mô hình trường học mới VNEN”

1/ http://video.tieuhoc.moet.gov.vn/video/phu-trach-sao-gioi/ 2 / http://video.tieuhoc.moet.gov.vn/video/love-english-truong-tieu-hoc-cam-binh-ha-tinh/ 3/ http://video.tieuhoc.moet.gov.vn/video/clb-tieng-anh-truong-tieu-hoc-cam-binh/ 4/ http://video.tieuhoc.moet.gov.vn/video/hoat-dong-thuc-hanh-tiet-thuat-truong-tieu-hoc-cam-binh/ 5/ http://video.tieuhoc.moet.gov.vn/video/tieng-anh-truong-tieu-hoc-cam-binh-ha-tinh/ 6/ http://video.tieuhoc.moet.gov.vn/video/tiet-my-thuat-hay-truong-tieu-hoc-cam-binh-ha-tinh/ 7/http://video.tieuhoc.moet.gov.vn/video/tieng-anh-clb-truong-tieu-hoc-cam-binh-ha-tinh/ 8/ http://video.tieuhoc.moet.gov.vn/video/truong-tieu-hoc-cam-binh-mai-truong-em-yeu/ 9/ http://video.tieuhoc.moet.gov.vn/video/hoi-dong-tu-quan-lop-4c-truong-tieu-hoc-cam-binh-ha-tinh/ 10/ http://video.tieuhoc.moet.gov.vn/video/chung-em-hoc-tin-hoc-truong-tieu-hoc-cam-binh-ha-tinh/ 11/ http://video.tieuhoc.moet.gov.vn/video/tieu-pham-tuyen-truyen-tinh-yeu-va-chu-quyen-bien-dao-do-doi-ngu-can-bo-giao-vien-va-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-cam-binh-the-hien-cuc-chat-rat-dang-xem/ 12/http://video.tieuhoc.moet.gov.vn/video/152985/ 13/ http://video.tieuhoc.moet.gov.vn/video/truong-tieu-hoc-cam-binh-ha-tinh-video-du-thi-chu-de-hoat-dong-khoi-dong-hotline-0912999404/