Giới thiệu

Trường Tiểu học Cẩm Bình được thành lập vào năm 1946. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích khá nổi bật.

 – Là lá cờ đầu trong phong trào thi đua ” Hai tốt” giáo dục Hà tĨnh năm 1962.

  – Trường Tiên tiến xuất sắc toàn miền bắc năm 1963. Nhận cờ luân lưu của chính phủ năm 1964, năm 1978.

   – Đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 1998. Năm 2005 đạt chuẩn mức dộ II, đơn vị văn hóa cấp Tỉnh. Năm 2012 đạt chuẩn quốc gia mức độ II sau 5 năm. Được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng ba năm 2000.

  – Năm 2005 được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Năm 2011 được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen.

- Nhiều năm liên tục được nhận Bằng khen và chờ thi đua xuất sắc của UBND Tỉnh. Năm 2012 -2013 là đơn vị dẫn đầu Giáo dục tiểu học Tỉnh Hà Tĩnh, được UBND Tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.

- Công doànđược Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn giáo dục Việt Nam 3 lần tặng cờ thi đua xuất sắc trong các năm 1994, 2000, 2006 và nhiều bằng khen. Nhiều năm liền được Liên đoàn Lao động Tỉnh tặng bằng khen và cờ thi đua xuất sắc.

 – Liên Đội đã 9 lần được TW Đoàn tặng Bằng khen: Năm 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006, 2012, 2013.