GV-HS trường Tiểu Học Cẩm Bình diễn văn nghệ tại lễ tổng kết năm học 2017-2018