Tiết mục" Huyền thoại mẹ" dự thi Liên hoan Tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2018 - 2019